CHƯƠNG TRÌNH TÍCH ĐIỂM ĐỔI QUÀ TẠI NUTSHEALTH

I. Nội Quy Điểm tích Lũy

  • Chỉ áp dụng cho thành viên tại Nutshealth Shop (Đăng kí thành viên tại website: http://nutshealth.com.vn)
  • Điểm tích lũy không có giá trị tặng, mua bán, chuyển nhượng cho người thứ ba.
  • Điểm tích lũy sử dụng để mua hàng, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Không được sử dụng tham gia chương trình khuyến mãi khác, doanh thu mua hàng từ điểm tích lũy không được tham gia tích lũy điểm.
  • Điểm mua hàng được tính từ tổng số tiền thanh toán trên mỗi hóa đơn với hệ số quy đổi là 30.000 đồng = 1 điểm mua hàng, không tính phần tiền lẻ, không làm tròn.

II. Thang điểm đổi quà dành cho khách hàng thành viên của Nutshealth Shop :


III. Thông tin liên hệ đổi quà

  • Hotline  : 0905 5529 384
  • Address: 644/4 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh